Tổ chức thi công
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2011, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Lời giới thiệu-Chương 1: Phần mở đầu-Chương 2: Những khái niệm cơ bản-Chương 3: Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang-Chương 4: Lập tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền-Chương 5: Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới-Chương 6: Công tác vận chuyển và đường trạm trong tổ chức thi công-Chương 7: Tổ chức cung cấp điện - nước thi công-Chương 8: Tổ chức cung ứng và kho bãi-Chương 9: Tổ chức nhà tạm ở công trường-Chương 10: Tổng mặt bằng thi công-HƯỚNG DẪN ĐỐ ÁN MÔN HỌC VỀ LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ NGANG (MÔN TỔ CHỨC THI CÔNG )-MỤC LỤC.

Tổ chức xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH