Xây dựng mặt đường ôtô & sân bay
 6 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.8 Artificial road surfaces

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011,

Mô tả vật lý: 161 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Những vấn đề chung-Chương 2: Đầm nén mặt đường-Chương 3: Mặt và móng đường ô tô và sân bay bằng cấp phôi tự nhiên-Chương 4: Mặt và móng đường bằng lá dăm dùng cho đường ô tô và sân bay-Chương 5: Mặt và móng đường ô tô và sân bay bằng đất gia cố các chất liên kết-Chương 6: Mặt đường nhựa thi công theo phương pháp láng mặt và thâm nhập dùng cho đường ô tô và sân bay-Chương 7: Mặt và móng đường bằng cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng dùng cho móng và mặt đường ô tô và sân bay-Chương 8: Công nghệ thi công cát gia cố xi măng dùng trong kết cấu áo đường đường ô tô và sân bay-Chương 9: Mặt đường bê tông nhựa-Chương 10: Thi công mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và sân bay

Mặt đường -- Thiết kế và xây dựng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH