Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 692.5 Estimates of labor, time, materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2011, Tái bản

Mô tả vật lý: 154tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Công trình xây dựng -- Dự toán; Đo bóc khối lượng -- Phương pháp; Kinh tế xây dựng-- Quản lý chi phí ;-- Quản lý dự án ;-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 692.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH