Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hữu Lân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.18341 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79427


   - Chương 1: Đại cương về bê tông cốt thép-
   - Chương 2: Nguyên tắc tính toán và cấu tạo-
   - Chương 3: Cấu kiện chịu uốn-
   - Chương 4: Cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéo-
   - Chương 5: Tính độ võng và khe nứt-
   - Chương 6: Sàn toàn khối
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH