Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng , 2010, Tái bản

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Chương 1: Đại cương về bê tông cốt thép-Chương 2: Nguyên tắc tính toán và cấu tạo-Chương 3: Cấu kiện chịu uốn-Chương 4: Cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéo-Chương 5: Tính độ võng và khe nứt-Chương 6: Sàn toàn khối

Kết cấu bê tông cốt thép-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH