Cấu tạo kiến trúc
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 721 Architectural structure

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2013, Tái bản

Mô tả vật lý: 284tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cấu tạo kiến trúc-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30E
Sai Gon Campus
11A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 721.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH