Advanced mathematical tools for automatic control engineers [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0080446736

Ký hiệu phân loại: 629.8312 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York :Elsevier, 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Automatic control -- Mathematics.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH