Molecular farming in plants : recent advances and future prospects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aiming Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9400722163

Ký hiệu phân loại: 631.523 Development of new varieties

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2011.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79478

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH