A new history of the Peloponnesian War

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lawrence A Tritle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405122501

Ký hiệu phân loại: 938 Greece to323

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010.

Mô tả vật lý: xxvi, 287 p. : , ill., maps ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79494

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH