Sociology for dummies [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Jay Gabler, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0470572361

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 358 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Sociology is the study of human and societal interaction. Whether you're currently enrolled in a course or want to learn how to apply sociological concepts to your personal or professional life, this text will help you understand how to scientifically analyze social organization and cultural struct

Sociol-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH