Clinical forensic medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1617792571

Ký hiệu phân loại: 614.1 Forensic medicine

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2011.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79545

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH