Celiac disease for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Blumer, Sheila Crowe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470160365

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: Ontario : J. Wiley & Sons Canada, 2010

Mô tả vật lý: xx, 362 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79546

This guide explains all aspects of the often misunderstood condition of celiac disease. Learn how to spot the symptoms, understand how the condition is diagnosed, explore related ailments, and discover how it's treated through avoiding gluten-- and beyond.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH