Windows Azure programming patterns for start-ups [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Riccardo Becker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849685614

ISBN-13: 978-1849685610

Ký hiệu phân loại: 004.6782 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub., 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79555

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH