OpenStack cloud computing cookbook : over 100 recipes to successfully set up and manage your OpenStack cloud environments with complete coverage of Nova, Swift, Keystone, Glance, and Horizon

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Jackson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849517320

ISBN-13: 978-1849517324

Ký hiệu phân loại: 004.6782 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing, 2012

Mô tả vật lý: iv, 303 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79569

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH