jQuery mobile cookbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781849517225

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Publishing Ltd., 2012.,

Mô tả vật lý: iv, 299 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


JavaScript (Computer program language)-- Mobile computing. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH