Cloud architecture patterns

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bill Wilder, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.6782

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly Media, 2012.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cloud computing., Internet programming.,

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH