SQL server DMVs in action [electronic resource] : better queries with dynamic management views

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian W Stirk

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxvi, 325 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79683

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH