Reflections on the Marxist theory of history
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul Blackledge, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0719069564

Ký hiệu phân loại: 335.4119 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : New York :Manchester University Press ; Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2006.,

Mô tả vật lý: xi, 218 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Historical materialism.-- Marxian historiography.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH