Operational and environmental consequences of large industrial cooling water systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1461416973

Ký hiệu phân loại: 363.7394 Environmental problems

Thông tin xuất bản: New York ; London :Springer, 2012,

Mô tả vật lý: xx, 477 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 79704
1. Fouling.
  - Power-plants
  - Cooling ; Environmental aspects.1. Fouling.
  - Power-plants
  - Cooling
2. Environmental aspects.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH