Non-renewable resource issues [electronic resource] : geoscientific and societal challenges

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richar Sinding-Larsen, Friedrich-Wilhel Wellmer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 904818679X

Ký hiệu phân loại: 551 Geology, hydrology, meteorology

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; London : Springer, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79713

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH