Business Basics : Teacher's book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0194572099


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1995, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


1 You and your company.2 Preparing a trip.3 Away on business.4 Visiting a company.5 New developments.6 Arrangements.7 Describing and comparing.8 Success stories.9 Dealing with problems.10 People at work.11 Getting a job. 12 Working in the nineties.Complete Tapescript..
Anh ngữ thương mại
  - Business English
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH