Card sorting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 025.0422

Thông tin xuất bản: Brooklyn, N.Y. :Rosenfeld Media , c2009,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 262 s.) : , ill

Ngôn ngữ:

Môn học:


Computer architecture . ; Analysis; Information storage and retrieval systems . ; Architecture; Information theory; Web sites . ; Design;

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn