IAd production [electronic resource] : beginners guide : creat motion-rich, beautiful iAd adverts for iOS devices and incorporate techniques to help boost revenue and brand awareness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Collier

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.365 Programs for specific computers

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub., 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 322 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79923

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH