iPad for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118024443

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiv, 338 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


This guide helps you get up to speed and on the go with Apple's latest iPad and iOS software, from surfing the Web to playing games, watching and recording videos, downloading cool apps and more.

iPad (Computer)-- Macintosh (Computer) -- Amateurs' manuals.; Pocket computers -- Amateurs' manuals.; Tablet computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH