OCA : Oracle 10g administration I : study guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chip Dawes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0782143679

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. ; London : SYBEX, 2005

Mô tả vật lý: xl, 629 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79974

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH