Pattern-Oriented Software Architecture : Patterns for Resource Management, Volume 3

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Prashant Jain, Michael Kircher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470845252

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Chichester : Michael Kircher and Prashant Jain, 2004

Mô tả vật lý: 310 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8000

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH