Calculus : early transcendentals Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780470647691

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, 2012., 10th ed.

Mô tả vật lý: xix, 1168, 97, 26 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH