QuickBooks 2012 [electronic resource] : the missing manual
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bonnie Biafore, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. :O'Reilly, 2012, 1st ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xx, 734 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Accounting -- Computer programs.; Electronic books.-- Small business -- Accounting ; Computer programs.; Small business -- Finance ; Computer programs.; QuickBooks.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH