Building the perfect PC elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. :O'Reilly , 2011, 3rd ed

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 342 s.) : , ill

Ngôn ngữ:


Microcomputers .
  - Design and construction
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH