Juniper MX series [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Richard Hanks, Harry Reynolds

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.62 Interfacing and communications protocols

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80073

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH