Focus on Apple Aperture [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Corey Hilz

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: Waltham, Mass. : Focal Press, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80081

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH