Knight : the warrior and world of chivalry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert W Jones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849083126

Ký hiệu phân loại: 394 General customs

Thông tin xuất bản: Oxford ; Long Island City, NY : Osprey, 2011.

Mô tả vật lý: 240 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 80095

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH