iPad 2 [electronic resource] : the missing manual : the book that should have been in the box
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvii, 313 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


iPad (Computer)-- Pocket computers.-- Tablet computers.-- Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH