iPad at work
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Sparks, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118100561

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2011.,

Mô tả vật lý: xxiii, 344 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Business communication -- Data processing.; iPad (Computer)-- Office practice -- Automation.; Tablet computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH