Frommer's New Orleans 2012 elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diana K Schwann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118161517

Ký hiệu phân loại: 917.63350464 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, Inc. , 2012

Mô tả vật lý: ix, 374 s. : , col. ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 80123

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH