Feynman lectures on computation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0201489910

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Reading, Mass. :Addison-Wesley, 1996,

Mô tả vật lý: xiv, 303 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 80146
Electronic data processing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH