Xói lở ở công trình cầu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.2 Bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2010, Tái bản có sửa chữa

Mô tả vật lý: 176tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Giới thiệu chung-Chương 2: Nhận thức cơ bản về cơ sở sở vật lý và cơ học chất lỏng của lý thuyết dòng chảy trong sông biến dạng-xói mòn và tải bùn cát-Chương 3: Dự đoán biến dạng lòng sông thiên nhiên-Chương 4: Xói chung dưới cầu-Chương 5: Xói cục bộ trụ cầu và mố cầu-Chương 6: Xói ở công trình thoát nước nhỏ

Cầu -- Thiết kế và xây dựng; Cầu -- Xói lở

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH