Frommer's Central America elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicholas Gill

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118033517

ISBN-13: 978-1118033524

ISBN-13: 978-1118033531

Ký hiệu phân loại: 917.280454 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub. Inc. , 2011

Mô tả vật lý: 757 s. : , ill., maps (some col.)

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 80255

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH