Computers : Systems, Terms and Acronyms
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  096684226x

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Winter Park :SemCo, 2003, In lần thứ 14

Mô tả vật lý: 280 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 8026


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH