A comprehensive laboratory manual for environmental science and engineering [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9788122426915

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Daryaganj, New Delhi :New Age International (P) Ltd., 2009,

Mô tả vật lý: 144 p.

Ngôn ngữ:


Environmental sciences -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH