Tổ chức thi công : Bài giảng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2004

Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 8032


   - Chương I : Những khái niệm cơ bản
   - Chương II : Tiến độ thi công các công trình đơn vị . Cách thành lập tiến độ ngang
   - Chương III: Tổ chức thi công dây chuyền và cách lập tiến độ xiên
   - Chương IV: Tiến độ mạng trong thi công xây dựng
   - Chương V : Tổ chức vận chuyển và đường sá thi công
   - Chương VI: Cung cấp điện nước cho công trường
   - Chương VII: Tổ chức cung ứng và kho bãi công trường
   - Chương VIII: Lán trại và nhà cửa tạm thời
   - Chương IX : Tổng mặt bằng xây dựng (Tổng bình đồ công trường)
   - Chương X : Tổ chức thi công xây dựng.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH