Cơ học đất : Bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.151 Engineering geology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 8035

   - Chương mở đầu : Giới thiệu môn học
   - Chương I : Bản chất vật lý của đất
   - Chương II : Phân bố ứng suất trong khối đất
   - Chương III : Dự báo độ lún của nền đất
   - Chương IV : Sức chịu tải của nền đất
   - Chương V : Áp lực đất lên tường chắn
   - Chương IV : Ổn định của mái đất.
Cơ học đất
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH