Enterprise iPhone and iPad administrator's guide [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Charles Edge, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  143023010X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :Apress, 2010,

Mô tả vật lý: xv, 373 p. : , ill.

Ngôn ngữ:

ID: 80370
1. Business enterprises
  - Computer networks.; iPad (Computer)
  - iPhone (Smartphone)
  - Mobile communication systems.-1. Business enterprises
  - Computer networks.
2. iPad (Computer)
  - iPhone (Smartphone)
  - Mobile communication systems.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH