Nhà nước và cách mạng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: V, I Lê-nin, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 8038
Lê-nin
  - Các học thuyết về nhà nước
  - Lê-nin
  - Cách mạng (Nhiệm vụ của giai cấp vô sản)
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH