Families of conformally covariant differential operators, Q-curvature and holography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andreas Juhl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 376439899X

Ký hiệu phân loại: 516.36 Differential and integral geometry

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhũser, 2009

Mô tả vật lý: xiii, 488 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 80386

Includes bibliographical references (p. [469]-484) and index
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH