Pro Telerik ASP.NET and Silverlight Controls : Master Telerik Controls for Advanced ASP.NET and Silverlight Projects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paz José Rolando Guay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430229407

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: New York : Apress, 2010

Mô tả vật lý: xxiii, 671 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80413

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH