C.Mác và Ph.Ăng-ghen tuyển tập : T.1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.402 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1080 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Ăngghen -- Tiểu sử-- Các Mác -- Tiểu sử-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.402


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH