Biện chứng của tự nhiên
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ph, Ăng-ghen, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 618 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Ăngghen -- Tác phẩm-- Khoa học tự nhiên -- Phép biện chứng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Thư viện AB
3I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH