Bodyguards! : from gladiators to the Secret Service

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward Butts, Scott Plumbe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1554514363

Ký hiệu phân loại: 363.289 Private detective and police services

Thông tin xuất bản: Toronto, ON : Annick Press, 2012

Mô tả vật lý: 121 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 80570

Discusses the actions of different types of bodyguards, such as Caesar's Praetorian Guard, Japanese samurai warriors, and Wild West outlaws, and their influence on history.
Includes bibliographical references (p. 118) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH