An introduction to language
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  1428263926

Ký hiệu phân loại: 410 Linguistics

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Wadsworth, Cengage Learning, 2011, 9th ed.

Mô tả vật lý: xx, 619 p. : , ill., map ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Language and languages.-- Linguistics.-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH