Making money in Forex : trade like a pro without giving up your day job

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ryan O'Keefe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470487283

Ký hiệu phân loại: 332.45 Foreign exchange

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xvii, 222 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 80637

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH